טועמיה – לפרשת חקת. תשפא

רוב שיעורנו הפעם יעסוק בהפטרה, ביפתח הגלעדי, ומתוכה
נכנס אי"ה גם קצת לפרשה. החיבור של ההפטרה לפרשה
הוא פשוט, ובולט אולי יותר מכל קשר אחר שבין פרשה
להפטרה. חלקים בהפטרה ממש חוזרים על הפרשה, על
החלק האחרון שבה, והיא אף ממשיכה ומשלימה את הפרשה
בחלקים שלא פורטו בה

טועמיה – לפרשת במדבר. תשפא

להורדה והדפסה: טועמיה לפרשת במדבר השיעור המרכזי תשפא מדברך נאוֶה שיעור שהועבר במוצאי יום שחרור ירושלים במסתרים תבכה נפשי אנו זוכים בימים האחרונים לתזכורת כלפי מי שמרים את ידו על ירושלים. כך היה גם לסנחריב מלך אשור שמאה שמונים וחמישה אלף חייליו מתו בלילה אחד כשצרו על העיר (עי' מל"ב, י"ט, ל"ה). חז"ל אומרים – 'ואם […]