תגית: ויצא

מטעמים – ערב שבת וישלח. תשפב

מה למעלה – לפרשת ויצא. תשפב

אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים וּשְׁנ֣וֹת חַיִּ֑ים וְ֝שָׁל֗וֹם יוֹסִ֥יפוּ לָֽךְ
מערכת 'טועמיה' וכל לומדי השיעורים ושומעי לקחו הטוב של מו"ר הרב מרדכי אלון שליט"א מאחלים לרב לרגל יום הולדתו ברכת מזל טוב גדולה!

מטעמים – ערב שבת ויצא. תשפב

טועמיה – פרשת ויצא. תשפב

קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה קסרי וישבה ירושלים חרבה
ירושלים וישבה קסרי תאמן, שנאמר 'אמלאה החרבה' אם מליאה זו חרבה זו, אם מליאה זו חרבה זו, רב נחמן בר יצחק אמר מהכא ולאום מלאום יאמץ

שיעור פרשת ויצא. תשפב

טועמיה – שבת ויצא. תשפא

להורדה והדפסה: טועמיה ויצא השיעור המרכזי תשפא

פרשת ויצא. תשפא

שיעור לפרשת ויצא. האזנה

השיעור השבועי – ויצא תשעח

השיעור בירושלים, פרשת ויצא תשעח. האזנה / שרת2

הדף השבועי לפרשת ויצא תשעח

פתיחתה של הפרשה נראית על פניו כמעין מסלול ליעד מועדף, פסוק אפור, ממש כמו הוראות ב- WAZE – וַ יצֵֵּ֥א יעֲ קב מִ באֵֵּ֣ר שבַָׁ֑ע וֵַּ ילֶךְּ חָרַָֽנָה. הפסוק נראה אולי אפילו קצת מיותר, שהלא לקראת סוף הפרשה הקודמת התורה סיפרה לנו בפירוש – וַ י… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת ויצא תשעח"

יום הולדת ולימוד חסידות

השיעור במגדל, פרשת ויצא תשעז. חלק א, יום הולדת זה לא רק לחבדניקים: האזנה / שרת2 חלק ב, יום הולדת ולימוד החסידות: האזנה / שרת2 חלק ג, הפטרת ויצא תשעז: האזנה / שרת2

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן