מה למעלה לפרשת וישב תשעח

קריאת 'חמישי' של הפרשה פותחת בשחזור הסיפור של ירידת יוסף למצרים – וְיוֹ סֵ֖ף הוּרַַ֣ד מִצְרָָ֑יְמָה וַיִּקְ נהוּ פּּֽוֹטִיפַר֩ סְרִִ֨יס פַּרְעֹֹ֜ה שַׂ֤ר הַטַּבָּחִים֙ אִַ֣ישׁ מִצְרִִ֔י מִיַּד֙ הַיִּשְׁמְ עאלִִ֔ים אֲ שׁרֶׁ֥ הּֽוֹרִ דֵ֖הוּ שָּֽׁמָּה. מיד לאחר מכן מספרת לנו התורה על הצלחתו של יוסף בבית פוטיפר, הניסיון הקשה שלו עם אשת פוטיפר וכו' – אל המתח שכולנו מכירים שבמפגש עם […]

הדף השבועי לפרשת וישב תשעח

החלק האחרון של ספר בראשית מתחיל בפרשתנו. זהו החלק שאומר לנו שנגמרו התירוצים – עכשיו אין זו התמודדות מול לבן או עשו, אין כאן גויים שיסתכלו עלינו בעיניים מאיימות, אין זה פרעה הרשע – עכשיו זה הכל בתוך הבית. המלחמות בבית, השנאה בבית – וגם התיקון נמצא רק בבית. חלק זה הוא ההתפקחות שלנו – לא מן החוץ […]

הדף השבועי לפרשת וישב תשעז

הרבה סיבוכים ובירורים בדרך של עם ישראל למצרים ובדרך את הגאולה הגדולה שאמורה לצמוח ממנה מתחילים בפרשתנו. בשני חלומות מתחילה הפרשה את הסיפור הגדול של יוסף ואחיו. בחלום הראשון חולם יוסף על האלומים ובשני על השמש והירח ואחד עשר הכוכבים. אנחנו בוודאי זוכרים שבהמשך, בתחילת פרשת מקץ, יֵצא יוסף מן הבור במצרים ויגיע לפני פרעה […]

משמר במגדל וישב תשעו

השיעור במגדל, פרשת וישב תשעו. האזנה למה רש"י לא מוכן לקבל ציניות וחורג מהפשט הפשוט? למה תמר חיכתה עד לרגע האחרון? למה משה שבר את הלוחות (רמז – לא בגלל חטא העגל)| ואיך יצאנו מעבדות לחירות בזכות התייחסות אנושית לשני אסירים מצריים..

הדף השבועי לפרשת וישב תשעו

בשיעורנו זה נבקש, כיעקב בתחילת פרשת וישב, מעט 'לישב בשלוה'… להניח לרגע את החומשים וללמוד מזמור אחד מספר תהילים. לא לחינם אמרו רבותינו שלמרכבת השכינה ישנן ארבע רגליים – שלושת האבות – אברהם, יצחק ויעקב – והרגל הרביעית היא דוד המלך, משורר תהילים המופלא. נפתח אמנם בפרשת וישב ואף נסיים בה, אך נבקש להאיר את הסיפור […]