תגית: וישב

מה למעלה – פרשת וישב. תשפב

אני רוצה לפתוח בתובנה שאני מסתובב איתה הרבה בזמן האחרון, תובנה מכוננת שיכולה להיות גם משנת חיים ואף מצילת חיים. אני חושב שאנשים חיים בתחושות 'אשמה' ו'שליטה'. אלו שני דברים מאד מובנים אנושית אבל מאד מאד מסוכנים, לחברה כולה אבל קודם כל לאדם עצמו, ואנחנו חייבים להעביר את עצמנו מתודעה של 'אשמה ושליטה' לתודה של 'אחריות' ו'ביטחון.

טועמיה – פרשת וישב. תשפב

חז"ל אומרים שבית המקדש השלישי עתיד לרדת מן השמיים, ור' אשר היה שואל על כך – הרי אצל הקב"ה "מלא כל הארץ כבודו" ואין אצלו הבדל בין למעלה לבין מטה, אז מה פירוש שהוא יירד מן השמיים?

שיעור פרשת וישב. תשפב

פרשת וישב. תשפא

שיעור לפרשת וישב. האזנה  

השיעור השבועי וישב תשעט

השיעור בירושלים, יז' כסלו תשעט.  

מה למעלה לפרשת וישב תשעח

קריאת 'חמישי' של הפרשה פותחת בשחזור הסיפור של ירידת יוסף למצרים – וְיוֹ סֵ֖ף הוּרַַ֣ד מִצְרָָ֑יְמָה וַיִּקְ נהוּ פּּֽוֹטִיפַר֩ סְרִִ֨יס פַּרְעֹֹ֜ה שַׂ֤ר הַטַּבָּחִים֙ אִַ֣ישׁ מִצְרִִ֔י מִיַּד֙ הַיִּשְׁמְ עאלִִ֔ים אֲ שׁרֶׁ֥ הּֽוֹרִ דֵ֖הוּ שָּֽׁמָּה. מיד לאחר מכן מספרת לנו התורה על הצלחתו של יוסף בבית פוטיפר, הניסיון הקשה… Continue Reading "מה למעלה לפרשת וישב תשעח"

הדף השבועי לפרשת וישב תשעח

החלק האחרון של ספר בראשית מתחיל בפרשתנו. זהו החלק שאומר לנו שנגמרו התירוצים – עכשיו אין זו התמודדות מול לבן או עשו, אין כאן גויים שיסתכלו עלינו בעיניים מאיימות, אין זה פרעה הרשע – עכשיו זה הכל בתוך הבית. המלחמות בבית, השנאה בבית – וגם התיקון נמצא… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת וישב תשעח"

השיעור השבועי – וישב תשעח

השיעור בירושלים, פרשת וישב תשעח. האזנה / שרת2  

הדף השבועי לפרשת וישב תשעז

הרבה סיבוכים ובירורים בדרך של עם ישראל למצרים ובדרך את הגאולה הגדולה שאמורה לצמוח ממנה מתחילים בפרשתנו. בשני חלומות מתחילה הפרשה את הסיפור הגדול של יוסף ואחיו. בחלום הראשון חולם יוסף על האלומים ובשני על השמש והירח ואחד עשר הכוכבים. אנחנו בוודאי זוכרים שבהמשך,… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת וישב תשעז"

התוועדות יט כסלו, ירושלים

השיעור בירושלים, פרשת וישב, יט כסלו, תשעז. האזנה / שרת2

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן