טועמיה – שבת וישלח. תשפא

חז"ל מתבטאים על רבי שלא היה יוצא לפגישה עם ראשי
הממשל ברומי לפני שהיה חוזר ולומד את פרשת וישלח,
שממנה הוא היה מקבל את הכוח להתמודדות שם, ובאמת
פרשת וישלח היא הבסיס לכל חיינו,

פרשת וישלח. תשפ

וישלח. האזנה לקריאת מעשה יג מסיפורי מעשיות הקש כאן: מעשה משבעה בעטלרס   ספר סיפורי מעשיות – מעשה יג. הסיפור מן היום השלישי, הלב והמעיין: ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה. והיו בוכים ומתגעגעים: איך לוקחין בכאן את הבעטליר השלישי, שהיה כבד פה? בתוך כך והנה הוא בא, ויאמר: הנני! ונפל עליהם, ונשק אותם. ואמר […]

הדף השבועי – פרשת וישלח תשע"ט

עברנו את לבן נעבור גם את עשו, אבל עכשיו, בתחילת הפרשה, אנחנו נמצאים בדיוק בתפר שבין שניהם. ממחניים שולח יעקב – מַלְאָכִים֙ לְפָנָָ֔יו אֶל עֵ שוָׂ֖ אָחִִ֑יו אַַ֥רְצָה שעִָׂ֖יר שדֵַ֥ה אֱדֽוֹם. הוא מכין נאום מלוטש שבו הוא יעביר לעשו מסר גדול דרך אותם מלאכים. מן הסתם לנאום כה גדול יש חשיבות רבה. מה הוא אומר שם? הנה מילותיו […]

הדף השבועי לפרשת וישלח תשעח

'חוזרים הביתה' – זוהי אולי הכותרת של פרשת וישלח. אחרי עשרים שנות גלות בחרן והגדילה שם – כעת הגיע הזמן לחזור הביתה, אך בדרך אנו עוד נכונים לפגוש את עשו. לקראת פגישה זו צריך להתפלל תפילות גדולות, ממש כמו התפילות שהתפלל יעקב בדרכו לחרן לקראת המפגש עם לבן לפני עשרים שנה, אך לצד התפילות הוא צריך גם לפעול – ויעקב […]

מה למעלה וישלח חמישי תשעז

מעשה שכם – חוגגים בר מצווה ללוי. להורדת הקובץ להדפסה במרכזה של קריאת 'חמישי' של הפרשה נמצא הסיפור הגדול של מעשה שכם. דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, שכם בן חמור החיווי לוקח אותה ומענה אותה. בהמשך תגובתם של שמעון ולוי, ההתייחסות של יעקב אליה – אך הפעם אני רוצה לגעת בשתי נקודות שבדרך כלל פחות […]