תגית: חומש

מטעמים דברים ושבת חזון. תשפב

ערב שבת קודש, ערב שבת חזון, ערב תשעה באב. לפני שניכנס לפרשה, נתחיל בט' באב ובאיכה. הרבי מקוצק היה נוהג להגיד: לעתיד לבא לא תתבטל קריאת מגילת איכה. כל מה שישתנה הוא שנקרא את מגילת איכה בטעמים של מגילת אסתר ונברך שהחיינו.

טועמיה – דברים. תשפב

הימים הם ימי תשעת הימים ואנחנו מתחילים השבוע לקרוא בחומש חדש, חומש דברים. השבוע גם חל יום ההילולא של האריז"ל שבו ובהנהגתו אנו פוגשים בכל בוקר; מופיע בסידורים הספרדים ובסידורי החסידים בשם האר"י לומר לפני תפילת שחרית בכל יום – "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך".

פרשת דברים. תשפב

טועמיה – מסעי. תשפב

כבכל שנה גם השנה פרשת מסעי נקראת בתוך ימי בין המצרים. בימים בהם גלינו מארצנו אנו עוסקים בפסוקים העוסקים בגבולות הארץ ובהבטחה לשוב אליה. מעין דברי
ניחומים. הפעם אבקש לעסוק במילה אחת בפרשה, שמופיעה בפרשת
גבולות הארץ. לימוד של עברית .

פרשת מסעי. תשפב

מטעמים מטות. תשפב

שיעור קצר

טועמיה – מטות ובין המצרים. תשפב

הימים הללו שבין י"ז תמוז ל-ט' באב נקראים ימי 'בין המצרים'. זה מושג עתיק מאד, ורש"י מזכיר את זה כבר בפירושו על מגילת איכה, על הפסוק – כׇּל־רֹדְפֶ֥יהָ הִשִּׂיג֖וּהָ בֵּ֥ין הַמְּצָרִֽים.

פרשת מטות. תשפב

מטעמים פנחס. תשפב

שיעור קצר

טועמיה – פנחס. תשפב

רק חמשת הפסוקים הראשונים בפרשת "פנחס" עוסקים בדמותו של פנחס, ואז עוברת הפרשה לנושאים אחרים – מפקד משפחות ישראל בשנה הארבעים, נחלות הארץ, מותו המתוכנן של משה ומינויו של יהושע וכמובן פסוקים ארוכים על מוספי ראשי החודשים, החגים והשבת.

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן