תגית: חומש

טועמיה – ערב שבת וירא. תשפב

מה בין צחוק אברהם לצחוקה של שרה?

מטעמים – ערב שבת וירא. תשפב

טועמיה – ערב שבת לך לך. תשפב

השבת אנחנו מתחילים לעסוק באברהם אבינו, וכולנו זוכרים את דברי חז"ל – עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם , להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום.

מטעמים – ערב שבת לך לך. תשפב

השיעור מוקדש לע"נ יצחק בן סולטנה נ"ע

שיעור פרשת לך לך. תשפב

שיעור פרשת נח. תשפב

טועמיה – ערב שבת נח. תשפב

בינתיים נתבונן כי הפרשה הזו שנקראת 'נח' לכאורה איננה נוחה ונינוחה כלל וכלל. מתחילה ועד סופה היא ההיפך מנוחות; העולם כולו נשטף, שואה נוראה, לאחר מכן מגדל בבל, ואפילו אברהם אבינו שמופיע בסוף הפרשה נמצא באור כשדים עם הניסיון הגדול שעבר שם, הרן מת שם, שרה אשתו 'עקרה אין לה ולד'. שום דבר לא נח.

שיעור לפרשת בראשית. תשפב

מתחילים מבראשית. תשפב

שיעור לפרשת וילך, שבת שובה. תשפב

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן