תגית: חמץ ומצה

הלכות חמץ ומצה פרק ח תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ח א. סדור עשיית מצוות אלו בליל חמשה עשר כך הוא: בתחלה מוזגין כוס לכל אחד ואחד ומברך בורא פרי הגפן ואומר עליו קדוש היום וזמן ושותה, ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ח תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ז תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ז א. מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ז תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ו תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ו א. מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר שנאמר בערב תאכלו מצות, בכל מקום ובכל זמן, ולא תלה אכילה זו בקרבן הפסח אלא זו מצוה בפני עצמה ומצותה כל הלילה, אבל… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ו תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ה תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ה א. אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד, והם שני מיני חטים שהן החטה והכוסמת, ושלשת מיני השעורים שהן השעורה ושבולת שועל והשיפון, אבל הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ה תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ד תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ד א. כתוב בתורה לא יראה לך חמץ יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו ביד גוים לא יהיה עובר תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם אפילו הטמינו או הפקידו, יכול לא יהיה עובר… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ד תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ג תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ג א. כשבודק אדם ומחפש בלילי ארבעה עשר מוציא את החמץ מן החורים ומן המחבואות ומן הזויות ומקבץ הכל ומניחו במקום אחד עד תחלת שעה ששית ביום ומבערו, ואם רצה לבערו בלילי ארבעה עשר… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ג תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק ב תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה פרק ב א. מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, ומפי השמועה למדו שראשון זה הוא יום ארבעה עשר, וראיה לדבר זה מה שכתוב בתורה לא… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק ב תשעה"

הלכות חמץ ומצה פרק א תשעה

השיעור במגדל, ניסן תשעה. האזנה   הלכות חמץ ומצה הלכות חמץ ומצה. יש בכללן שמונה מצות, שלש מצות עשה, וחמש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה. (ב) להשבית שאור מארבעה עשר. (ג) שלא לאכול… Continue Reading "הלכות חמץ ומצה פרק א תשעה"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן