תגית: ט באב

מטעמים דברים ושבת חזון. תשפב

ערב שבת קודש, ערב שבת חזון, ערב תשעה באב. לפני שניכנס לפרשה, נתחיל בט' באב ובאיכה. הרבי מקוצק היה נוהג להגיד: לעתיד לבא לא תתבטל קריאת מגילת איכה. כל מה שישתנה הוא שנקרא את מגילת איכה בטעמים של מגילת אסתר ונברך שהחיינו.

אגדות החורבן א. תשעז

השיעור בירושלים, יום חמישי פרשת דברים – חזון תשעז.   — תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נה/ב אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא דריספק חרוב ביתר… Continue Reading "אגדות החורבן א. תשעז"

ונושנתם? חדש ימינו כקדם!

השיעור בירושלים, פרשת ואתחנן תשעג. האזנה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן