תגית: משפטים

טועמיה – פרשת תרומה. תשפב

צריך לזכור שלמרות שהתורה עוברת למשפטים ומצוות מרובות, אנחנו עדיין נמצאים באמצע מעמד הר סיני, כפי
שרואים בסוף הפרשה, שם משלימה לנו התורה את התיאור של עליית משה אל ההר.
רש"י על המילה "לפניהם" מעיר הערה חשובה מאד ומגדיר מהם "ערכאות של גויים" –

שיעור פרשת תרומה. תשפב

השיעור נאמר במוצאי שבת משפטים ומתייחס בעיקר לפרשת משפטים

טועמיה – פרשת משפטים. תשפב

זָכ֛וֹר֩ אֶת־י֥֨וֹם הַשַּׁבָּ֖֜ת לְקַדְּשֽׁ֗וֹ.
הדיבר הזה מופיע במרכז עש ר ת הדיברות, בדיבר הרביעי, ויש כאן יסוד מאד עקרוני שרש"י מציין אותו גם אצלנו וגם בעשרת הדברות השניים, שמופיעים בפרשת ואתחנן –
זָכוֹר וְשָׁמוֹר בְּדִבּוּר אֶחָד נֶאֶמְרוּ.

שיעור פרשת משפטים. תשפב

שיעור לפרשת משפטים. תשפא

שיעור לפרשת משפטים. האזנה

פרשת משפטים. תשפ

לע"נ הר"ר מנחם אלעזר ב"ר שמעון טוביה ז"ל. שבע שנים לפטירתו. האזנה  

מה למעלה לפרשת משפטים תשעח

לא תַ טה מִ שַ פֹ֥ט אֶבְׁ ינְׁ ךָ֖ ברִיבֹֽ ו. זהו משפט הפתיחה של קריאת 'חמישי' של הפרשה. איזה משפט יפה, רק יש פה בעיה קטנה – לפני שלשה פסוקים בדיוק אמרה התורה משפט מאוד דומה – וְׁ דָ֕ל ֹ֥ לא תֶהְׁ דר… Continue Reading "מה למעלה לפרשת משפטים תשעח"

השיעור השבועי – משפטים תשעח

השיעור בירושלים, פרשת משפטים תשעח. האזנה / שרת2  

מחשבות לפרשת משפטים

השיעור במגדל, פרשת משפטים תשעז. האזנה / שרת2

הדף השבועי לפרשת משפטים תשעז

על אף שאנו כבר בפתחה של פרשת משפטים אני רוצה להתעכב ולעסוק עוד קצת במעמד הר סיני ומתוך כך ניכנס אף אל פרשתנו. בואו נעשה תרגיל עצמי קצר – כל אחד ינסה לצייר לעצמו את מעמד מתן תורה. מן הסתם התיאורים שלנו יכללו קולות,… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת משפטים תשעז"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן