תגית: סוכות

טועמיה – קהלת וסוכות. תשפב

יש מנהג עתיק שמופיע כבר במקורות קדומים )מובא במסכת סופרים( ונוהגים בו חלק גדול מהאשכנזים, לקרא במגילת קהלת בשבת חוה"מ סוכות, והשאלה הידועה היא מה הקשר
בין מגילת קהלת לבין 'זמן שמחתנו'?

שיעור ליל הושענא רבא. תשפב

שיעור לשבת סוכות וקהלת. תשפב

שיעור לסוכות. תשפב

חג הסוכות שיעור 2. תשפא

שיעור לחג הסוכות – והיית אך שמח. האזנה

חג הסוכות. תשפא

שיעור לחג הסוכות. האזנה

ספר תהילים בסוכת הרב תשפ

לימוד ואמירת ספר תהילים. ספר ראשון, שני ושלישי בליל הושענא רבא בסוכת הרב תשפ. ספר ראשון  האזנה ספר שני ושלישי האזנה    

לימוד ליל הושענא רבא תשפ

לימוד בליל הושענא רבא בסוכת הרב תשפ. חלק ראשון  האזנה חלק שני האזנה    

התוועדות חול המועד סוכות תשעט

השיעור בירושלים, חול המועד סוכות תשעט.  

הדף השבועי לחג הסוכות תשעח

כמה נפלא שמיד לאחר יום הכיפורים מתארת לנו התורה דבר שלא תמיד אנו שמים לב אליו, אבל הוא מסקנתו של היום הקדוש – אשר מופיע בתחילת פרשתנו, 'וזאת הברכה' – וממנו ואיתו אנו ממשיכים אל עבר חג הסוכות. להבין את הסדר ברכתו של משה… Continue Reading "הדף השבועי לחג הסוכות תשעח"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן