תגית: קהלת

טועמיה – קהלת וסוכות. תשפב

יש מנהג עתיק שמופיע כבר במקורות קדומים )מובא במסכת סופרים( ונוהגים בו חלק גדול מהאשכנזים, לקרא במגילת קהלת בשבת חוה"מ סוכות, והשאלה הידועה היא מה הקשר
בין מגילת קהלת לבין 'זמן שמחתנו'?

שיעור לשבת סוכות וקהלת. תשפב

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן