רמבם יומי

התג הזה משויך ל-108 פוסטים

רמבם יומי – יד ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יד ניסן תשעה. האזנה         הלכות שבת פרק ב א. דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא אומן של אותו מקום, ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך, וכן אם אמר רופא לחלל … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – יג ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         בשם ה', אל עולם (בראשית כא, לג). נחלתי עדוותיך, לעולם: כי ששון ליבי, המה (תהילים קיט, קיא). ספר שלישי והוא ספר זמנים הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – יא ניסן תשעה

השיעור במגדל,  יא ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות: ברכה אמצעית של לילי שבת אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים כאמור ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו וגו', אלהינו … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – י ניסן תשעה

השיעור במגדל,  י ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נוסח ברכות התפילה וסידורן נוסח ברכות התפלה וסידורן: (א) ברוך אתה יי' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא וכו'. (ב) אתה גבור לעולם אדני מחיה מתים אתה רב להושיע (מוריד הטל) (משיב הרוח ומוריד … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ט ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ט ניסן תשעה. האזנה         סדר תפילות כל השנה נהגו העם לקרות בכל יום בשחר אחר שקורין פרשת צו וברכת כהנים קורין משנה זו, אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, כיבוד אב … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ז וח ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ז ניסן תשעה. האזנה         הלכות מילה פרק ב א. הכל כשרין למול ואפילו ערל ועבד ואשה וקטן מלין במקום שאין שם איש, אבל עכו"ם לא ימול כלל ואם מל אינו צריך לחזור ולמול שנייה, ובכל מלין ואפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר שכורת, ולא ימול בקרומית של קנה מפני הסכנה, ומצוה … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ו ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ו ניסן תשעה. האזנה         הלכות מילה הלכות מילה. מצות עשה אחת, והיא למול הזכרים ביום שמיני. וביאור מצוה זו בפרקים אלו. פרק א א. מילה מצות עשה שחייבין עליה כרת שנאמר וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה, ומצוה על האב למול את בנו … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ה ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ה ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק יא א. כל הברכות כולן פותח בהם בברוך וחותם בהם בברוך חוץ מברכה אחרונה של קריאת שמע וברכה הסמוכה לחבירתה וברכת הפירות והדומה לה וברכת עשיית המצות, ומאלו הברכות שאמרנו שהן דרך שבח והודיה יש מהן פותח בברוך ואינו חותם בברוך, ויש … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ב ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ב ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ח א. כל פירות האילן מברכין עליהן בתחלה בורא פרי העץ ולבסוף בורא נפשות רבות חוץ מחמשת המינין הכתובין בתורה, והם ענבים ורמונים ותאנים וזיתים ותמרים שהוא מברך עליהן בסוף ברכה אחת מעין שלש, ועל פירות הארץ והירקות מברכין עליהן בתחלה בורא … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – ג ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ג ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ט א. כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו ליהנות בריח טוב קודם ברכה, וכיצד מברך על ריח טוב, אם היה זה שיש להריח עץ או מין עץ מברך בורא עצי בשמים, ואם היה עשב או מין … להמשיך לקרוא

הודעות אחרונות

השיעורים הבאים

אין אירועים קרובים

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

עמודים