תגית: תצוה

מטעמים – תצוה. תשפב

טועמיה – פרשת תצוה. תשפב

התחלנו בשבוע שעבר את פרשיות המשכן יחד עם חודש אדר הבא עלינו לטובה. מובא בשם הרבי מליובאוויטש זיע"א שבשנה שיש בה שני אדרים, כמו השנה, אז יש שישים ימי אדר שבהם צריכים להיות בשמחה, ואז כל טרדה, אם עולה, תהיה בטלה בשישים.

שיעור פרשת תצוה. תשפב

מה למעלה לפרשת תצוה תשעח

עיקר עבודתו של משה בימי המילואים הייתה במזבח. שם הוא הקריב את הקרבנות – את הפר, את שני האילים. רוב הפסוקים עוסקים בקרבנות ושם ליד המזבח הוא גם מקדש את אהרן ואת בניו הכהנים. סופה של קריאת 'חמישי' בפסוק תמוה מאד – שבְעַַ֣ת יָמִִׁ֗ים תכַ פֵּר֙ עַל… Continue Reading "מה למעלה לפרשת תצוה תשעח"

הדף השבועי לפרשת תצוה תשעח

פרשת תרומה עסקה כולה בבנין המשכן ואילו בפרשת תצוה אנו נכנסים אל הכהן הגדול, אל הכהנים המשרתים במשכן ובעיקר אל בגדי הכהונה. הבגד הראשון שעוסקת התורה בו הוא האפוד אשר עליו יונחו האורים והתומים. אנו נתמקד הפעם בכתפות האפוד וביתר דיוק – באבני השהם… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת תצוה תשעח"

השיעור השבועי – תצוה תשעח

השיעור בירושלים, פרשת תצוה תשעח. האזנה / שרת2  

הדף השבועי לפרשת תצוה תשעז

הקריאה שניה בפרשתנו עוסקת בין היתר במשמעותו של הבגד הקטן ביותר של הכהן הגדול, החושן, 'זרת אורכו וזרת רוחבו' וב'שלישי' אנחנו מגיעים אל הבגד הגדול ביותר – המעיל. המעיל מונח על הכהן הגדול מלמעלה עד למטה. ייחודיותו של המעיל אינה רק בגודלו, ייחודו הוא בכך שהוא מעיל… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת תצוה תשעז"

מקשה אחת זהב

השיעור בירושלים, פרשת תצוה תשעז. האזנה / שרת2     לתועלת הלומדים: המנורה פרח קני המנורה

"רביעי" של פרשת תצווה תשעו – שיחת בונוס לסעודה הרביעית

בשיחות הקודמות עסקנו בבגדי כהונה ואי אפשר שלא להתעכב עוד רגע קט ולדבר גם על האבנט והמכנסיים. האבנט והמכנסיים הם הבגדים שנראים הכי פחות 'הירואיים', עד כדי כך שבתחילת הפרשה כשמופיע פסוק הכותרת, המכנסיים כלל אינם מופיעים: ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו… Continue Reading ""רביעי" של פרשת תצווה תשעו – שיחת בונוס לסעודה הרביעית"

הדף השבועי לפרשת תצוה תשעו

פרשת 'תצוה' משלימה את פרשת תרומה וביחד הן מהוות חטיבה אחת העוסקת בציוויים על מלאכת המשכן. אם בפרשת תרומה עסקנו במשכן כולו – החל בחצר ועד לקודש הקודשים – הרי שבפרשת תצוה אנו עוסקים בעובדי המשכן, בבגדיהם ובמשיחתם למלאכת הקודש. זהו עניינה של פרשת תצוה – חוץ מאשר… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת תצוה תשעו"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן