משנה ג חלק ב.

משנה ד

משנה ה

משנה ז

משנה ח

משנה י

משנה יד

משנה יז

משנה כד

סוף פרק ה

משנה כו