תגית: ki tavo

The taste of Shabbat – Ki Tavo 5778

The taste of Shabbat – Ki Tavo 5778 Rav Mordechai Elon Our parsha begins with the declaration made by the bringer of first fruits to the temple שם לְגָּ֥וֹי גדָׁ֕וֹל עָצָּ֥ ום וָרַָֽב. 􀁐 אֲרַ מִּי֙ אֹ בֵ֣ד אָבִִּ֔י וֵ֣ ירֶד מִּצְרִַ֔יְמָה וַָ יגָר… Continue Reading "The taste of Shabbat – Ki Tavo 5778"

The taste of Shabbat – Ki Tavo 5777

The taste of Shabbat – Ki Tavo 5777 Rav Mordechai Elon וְהָיָָ֗ה בַּיּוֹ֘ם אֲשֶֶׁ֣ר תַַּּֽעַּבְרֶׁ֣וּ אֶת הַּיַּּרְ דן אֶל הָאָָ֕רֶץ אֲשֶר ה֥' אֱלֹהֶֶ֖יךָ נֹ תֶׁ֣ן לָָ֑ךְ וַַּּֽהֲ קמֹתָָ֤ לְךָָ֙ אֲבָ נֶׁ֣ים גְדֹל֔ות… And it will be, on the day that you cross the Jordan… Continue Reading "The taste of Shabbat – Ki Tavo 5777"

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן