בין פסח לשבועות-לימוד מסכת אבות פרק א, תשעג. האזנה
שיעור בחצור תשעג