הדף השבועי לפרשת כי תשא תשעו

'כי תשא' זהו שמה אך גם מהותה של פרשתנו השבוע. אמנם מבחינת ההקשר הפשוט פירוש המילה 'תשא' הוא לקבל, לספור, 'לשאת את ראש בני ישראל' באמצעות מחצית השקל שיתן כל אחד ואחד, אך חז"ל כבר ראו בשתי המילים הללו נשיאה גבוהה הרבה יותר –
אמר משה לפני הקב"ה: רבש"ע, במה תרום קרן ישראל? אמר לו: ב-'כי תשא'

במה תרום קרננו? איך מרימים את הראש? – בזה עוסקת כל פרשתנו – כיצד מרימים את הראש גם מהמקום הכי נמוך, איך מייצרים לוחות שניים מהמצב שבו הקב"ה רצה כבר לסיים את העסק, לכלותינו.
פתיחתה של הפרשה המופלאה הזו שלפנינו ברצף של כמה פרשיות קצרות שבאחת מהן – מעשה הכיור – נבקש לעסוק ב'ראשון' ולקבל ממנו שיעור ראשון ב'מרימים את הראש'.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת כי תשא

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן