תגית: מקץ

מטעמים – מקץ חנוכה. תשפב

טועמיה – פרשת מקץ. תשפב

אנחנו מאד אוהבים מושגים כמו "מעשה אבות סימן לבנים" ונוהגים להסביר את זה שכמו שאברהם הגיע לשכם כך זה נתן כח לבניו שיגיעו לשכם ויתמודדו שם וכו', אבל האמת היא שזה יותר עמוק.

שיעור פרשת מקץ. תשפב

טועמיה – שבת מקץ. תשפא

לפני שניכנס לחנוכה, נפתח בתחילת פרשת מקץ. עוד לפני
שיוסף נקרא אל פרעה, פרעה מספר את חלומותיו לחרטומים
ואז קם שר המשקים ואומר כך

שיעור לפרשת מקץ. תשפא

שיעור לפרשת מקץ. האזנה  

מה למעלה לפרשת מקץ תשעח

בטרם תחזור הבמה ותביא את בנימין יחד עם האחים אל יוסף במצרים וכל הזרקורים יופנו לשם, ובטרם תשוב הבמה ותטפל ביהודה הגדול ובנאומו התקיף אל יוסף – מתפנה התורה לשים את זרקוריה על דמות אחת, קצת אפרורית לכאורה, שמלווה את כל הדמויות האחרות מתחילת הדרמה, זו שמגלמת… Continue Reading "מה למעלה לפרשת מקץ תשעח"

הדף השבועי לפרשת מקץ תשעח

וַיְהִִ֕י מִ קֵּּ֖ץ שנָתַַ֣יִם יָמִִ֑ים וּפַרְ עה ח לם וְהִ נֵּּ֖ה ע מֵ֥ד עַל הַיְ אר. הפעם לא נדבר על תוכן הקריאה אלא על שם הפרשה – מקץ. ראשית ננסה להבין 'ויהי מקץ שנתיים ימים' – ממתי? מדובר על שנתיים אחרי מה? רש"י בסוף פרשת וישב… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת מקץ תשעח"

השיעור השבועי – מקץ תשעח

השיעור בירושלים, פרשת מקץ תשעח. האזנה / שרת2  

הדף השבועי לפרשת מקץ תשעז

וַיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ שְׁנָתַ֣יִם יָמִ֑ים וּפַרְעֹ֣ה חֹלֵ֔ם וְהִנֵּ֖ה עֹמֵ֥ד עַל הַיְאֹֽר שוב אנו נדרשים לפרשה של חלומות, והפעם 'יוסף הפותר' נקרא לפתור את חלומותיו של פרעה. הפרשה שלנו פותחת בתיאור התפאורה לחלום, שם פרעה חולם כאשר הוא 'עומד על היאור'. כבר הזכרנו את הדבר לפני… Continue Reading "הדף השבועי לפרשת מקץ תשעז"

הדף השבועי לפרשת מקץ תשעו

פרשת מקץ היא פרשת החלומות, וננסה הפעם מתוך לימוד פשוטו של מקרא להגיע גם לענייני החנוכה. הענין המרכזי של הפרשה הוא כאמור החלומות של פרעה והפתרון של יוסף. הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת מקץ (מתוך החוברת "קומי אורי" לחנוכה)

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן