רמבם יומי

התג הזה משויך ל-108 פוסטים

רמבם יומי – ד ניסן תשעה

השיעור במגדל,  ד ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק י א. ברכות אחרות ודברים אחרים הרבה שאין בהן פתיחה ולא חתימה תיקנו חכמים דרך שבח והודיה להקב"ה, כמו ברכות התפלה שכבר כתבנום, ואלו הן הבונה בית חדש והקונה כלים חדשים בין יש לו כיוצא בהן בין אין לו מברך ברוך אתה … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – א ניסן תשעה

השיעור במגדל,  א ניסן תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ז א. מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ, ואלו הן: כשנכנסין לסעודה הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחלה, ואח"כ נכנסין ויושבין מסובין, וגדול מיסב בראש ושני לו למטה הימנו, היו שלשה מטות גדול מיסב בראש ושני לו למעלה הימנו ושלישי לו … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כט אדר תשעה

השיעור במגדל,  כט אדר תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ו א. כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך נטילת ידים תחלה וסוף, ואע"פ שהיא פת חולין ואע"פ שאין ידיו מלוכלכות ואינו יודע להן טומאה לא יאכל עד שיטול שתי ידיו, וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים תחילה. ב. כל הנוטל ידיו בין … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כז אדר תשעה

השיעור במגדל,  כז אדר תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ד א. כל המברך ברכת המזון או ברכה אחת מעין שלש צריך לברך אותה במקום שאכל, אכל כשהוא מהלך יושב במקום שפסק ויברך, אכל כשהוא עומד יושב במקומו ויברך, שכח לברך ברכת המזון ונזכר קודם שיתעכל המזון שבמעיו מברך במקום שנזכר, ואם היה … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כח אדר תשעה

השיעור במגדל,  כח אדר תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ה א. נשים ועבדים חייבין בברכת המזון, וספק יש בדבר אם הן חייבין מן התורה לפי שאין קבוע לה זמן או אינם חייבין מן התורה, לפיכך אין מוציאין את הגדולים ידי חובתן, אבל הקטנים חייבין בברכת המזון מדברי סופרים כדי לחנכן במצות. ב. … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כו אדר תשעה

השיעור במגדל,  כו אדר תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ג א. חמשה מינין הן החיטין והשעורין והכוסמין ושבולת שועל ושיפון, הכוסמין ממין החיטין ושבולת שועל ושיפון ממין השעורים, וחמשה מינין האלו כשהן שבלים נקראים תבואה בכל מקום, ואחר שדשין וזורין אותן נקראין דגן, וכשטוחנין אותן ולשין את קמחן ואופין אותן נקראין פת, … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כה אדר תשעה

השיעור במגדל,  כה אדר תשעה. האזנה         הלכות ברכות פרק ב א. סדר ברכת המזון כך היא: ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמטיב, ברכה ראשונה משה רבינו תקנה, שנייה תיקן יהושע, שלישית תיקן דוד ושלמה בנו, רביעית חכמי משנה תקנוה. ב. הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כד אדר תשעה

השיעור במגדל,  כד אדר תשעה. האזנה         הלכות ברכות הלכות ברכות. מצות עשה אחת, והיא לברך את השם הגדול והקדוש אחר אכילה. וביאור מצוה זו בפרקים אלו. פרק א א. מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך, ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כג אדר תשעה

השיעור במגדל,  כג אדר תשעה. האזנה         הלכות ציצית פרק ג א. כסות שחייב אדם לעשות בה ציצית מן התורה היא כסות שיש לה ארבע כנפים או יותר על ארבע, ותהיה מדתה כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו ולילך עמו, ותהיה הכסות של צמר או … להמשיך לקרוא

רמבם יומי – כב אדר תשעה

השיעור במגדל,  כב אדר תשעה. האזנה         הלכות ציצית פרק ב א. תכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוך שבכחול, וזו היא דמות הרקיע הנראית לעין השמש בטהרו של רקיע, והתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה וכל שלא נצבע באותה צביעה פסול לציצית אע"פ שהוא … להמשיך לקרוא

הודעות אחרונות

השיעורים הבאים

אין אירועים קרובים

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי השיעורים ולקבל עדכונים על רשומות חדשות במייל.

שיעורים לפי מיקום

עמודים