תפריט שנים

חורף בריא ושמח לכל ישראל בכל מקום שהם.


אנחנו זקוקים לעזרתכם כדי להמשיך
באחזקת האתר 


שנת תשפא:

פרשת חיי שרה

טועמיה לפרשת וירא: עמודו של עולם
פרשת וירא

טועמיה לפרשת לך לך
פרשת לך לך

טועמיה לפרשת נח
פרשת נח
טועמיה לפרשת בראשית
פרשת בראשית

חג הסוכות
חג הסוכות שיעור שני: והיית אך שמח

ליום הכיפורים

שיעור לפרשת האזינו ושבת שובה.
טועמיה לפרשת האזינו ושבת שובה.


שנת תשפ:

שיעור לראש השנה – חלק 1

חלק 2


שיעור לפרשת נצבים-וילך


שיעור לפרשת כי תצא


שיעור לפרשת שופטים


שיעור לפרשת ראה: ברוך אשר לא מכה את רעהו בסתר


שיעור לפרשת בלק: מה בן תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע.


שיעור לפרשת חוקת ג' תמוז תשפ: מי מריבה קריאה ישנה וחדשה.

שיעור לפרשת חוקת. תשפ


המרגלים ואנחנו חלק ב'. לפרשת שלח לך.

המרגלים ואנחנו חלק א' סוד האמונה הפשוטה. לפרשת שלח לך


טהרת הלויים וראיית הנולד. לפרשת בהעלותך ופרק ב' במסכת אבות


שיעור לחג השבועות.

ממלכת כהנים וברכת כהנים: הכנה לחג השבועות ולשבת קודש נשא.


השיעור השבועי לפרשת במדבר תשפ.


מה למעלה – ספר במדבר תשפ:

במדבר: הכנה לשבועות


מסכת אבות תשפ

הורדה והדפסה טועמיה – פרקי אבות_פרק ד_משנה א

טועמיה לפרשת במדבר.

טועמיה לפרשת בהר בחוקותי.
אשרי העומדים על סודך – לג בעומר.
מלכות שבנצח
.סופרים לעומר ומתכוננים לשבועות.
שיעור ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ג אייר תשפ.
שיעור לראש חודש אייר.
שיעור לערב יום הזכרון לשואה (הוספנו וידאו).


מה למעלה – ספר ויקרא תשפ:

בהר בחוקותי: ספירת העומר וחזק חזק ונתחזק
שמיני
: ראשון של הפרשה, נרצה וגאולה, לצאת באמת ממצרים ולשביעי של פסח.
צו: חמישי של הפרשה וערב שבת הגדול.
ויקרא: ראשון, חמישי, ערב שבת ומוצאי שבת של הפרשה.


טועמיה לפרשת תזריע מצורע.
טועמיה – ליום הזכרון לשואה.
טועמיה – לפרשת שמיני.
טועמיה – לפרשת צו.


שיעור בהגדה של פסח.

האם נזכיר את יציאת מצרים בימות המשיח.

לקראת פסח בנחת תשפ.

פרשת ויקהל פקודי תשפ.

פרשת משפטים תשפ

בא: עַד מָתַי מֵאַנְתָּ לֵעָנֹת מִפָּנָי שַׁלַּח עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי.

טועמיה – לפרשת שמות, יתרו.


מה למעלה – ספר שמות תשפ:

הוספנו אפשרות לקריאה, הורדה והדפסה של חלק מן השיעורים

ויקהל פקודי: ראשון, שני, חמישי וששי של הפרשה.
כי תשא: לשבת ולקריאת פרה.
תצוה: ראשון, שני ושלישי-רביעי של הפרשה ולקריאת זכור.
תרומה: ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי של הפרשה.
משפטים: שני, שלישי ורביעי של הפרשה
יתרו: ראשון, שני, רביעי וחמישי של הפרשה
בשלח: ראשון, שני, שלישי, רביעי-חמישי וששי של הפרשה
בא
: חמישי וששי של הפרשה
וארא: ראשון, שני, שלישי ורביעי עד ששי של הפרשה
שמות: ראשון, שני, שלישי ורביעי, חמישי וששי של הפרשהויגש: להמשיך את חנוכה לתוך החיים


מה למעלה – ספר בראשית תשפ:

ויחי: ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וששי של הפרשה
ויגש
: ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי של הפרשה
מקץ: שני, שלישי, רביעי וחמישי של הפרשה
וישב: רביעי, חמישי וששי של הפרשה


לַמְנַצֵּ֬חַ עַֽל־נְגִינַ֬ת לְדָוִֽד.
שיעור במזמור סא לרגל יום הולדתו הששים של הרב


פרשת וישלח תשפ – השיעור בירושלים


איש ואשתו. לפרשיות בראשית ונח תשפ

(נוסף תמלול של השיעור לקריאה והדפסה)


לימוד ואמירת ספר תהילים בסוכת הרב תשפ

לימוד בליל הושענא רבא בסוכת הרב תשפ

לך אלי תשוקתי. ערב יום הכיפורים תשפ


האתר הישן של קרן ישי נמצא כאן http://tv.sde.org.il/keren/archives/archives_h.htm


שיעור לפרשת נצבים תשעט

שיעור לפרשת שופטים תשעט

שיעור לראש חודש מנחם אב ופרשת מסעי תשעט

שיעור לפרשת בלק תשעט

שיעור לראש חודש תמוז ופרשת חוקת תשעט


אורות התשובה: פרק ה תשעט


אורות התשובה פרק ב'. שיעור עם הרב צבי אלון


השיעור השבועי פרשת לך לך תשעט


אורות התשובה פרק א'. שיעור עם הרב צבי אלוןאורות התשובה: הקדמה. שיעור עם הרב צבי אלון


אורות התשובה: תשובה – חסד, דין ורחמים. שיעור עם הרב צבי אלון
פרקי אבות תשעח – שיעור יומי

(מעודכן עד פרק ה)


הוא היה אומר – עיונים בפרקי אבות
פרק שני לראות את הנולד

פרק רביעי רבי מאיר

פרק חמישי (א') – שלי ושלך

פרק קנין תורה (א') – לעסוק בדברי תורה

Pirkei Avot – second chapter 5778

Avot chapter 4 – One hour!

Avot chapter 5 – An ideology of not giving

Avot chapter 6 – To be a student


אשת חיל – שיעור ראשוןשנישלישירביעיששישביעי , שמיניתשיעיעשיריאחד עשר, שנים עשר, שלושה עשר, ארבעה עשר, חמישה עשר, ששה עשר, שבעה עשר, שמונה עשר, תשעה עשר, עשרים, עשרים ואחדעשרים שנים , עשרים ושלש תשעז/תשעח
במסגרת "נשים במקרא ובמסורת"


פרשת ויחי – ראשון עד ששי של הפרשה
וסיפור מן ההפטרה למוצאי שבת


הדף השבועי של הרב מרדכי אלון שליט"א לפרשת ויחי תשעח
תפילתה של סבתא

 The taste of Shabbat Parshat Vayechi 5778
The grandmother's prayer


השיעור השבועי לפרשת ויחי תשעח


השיעור השבועי לפרשת מקץ תשעח

 הדף השבועי של הרב מרדכי אלון שליט"א לפרשת מקץ תשעח
(מ)קץ שם לחושך

The taste of Shabbat Parshat Miketz 5778
What was so special about Yosef's interpretation?

ושיחת בונוס – ראובן ויוסףהדף השבועי של הרב מרדכי אלון שליט"א לפרשת וישב תשעח
הכל דיבורים
ושיחת בונוס – אף זו לשם שמיים

The taste of Shabbat Parshat Vayeshev 5778
Talkingהשיעור השבועי לפרשת וישב תשעח


התוועדות מלווה מלכה מוצ"ש וישלח תשעח


השיעור השבועי לפרשת וישלח תשעח


הדף השבועי של הרב מרדכי אלון שליט"א לפרשת וישלח תשעח
'ויהי לי שור וחמור, צאן…'

The taste of Shabbat Parshat Vayishlach 5778
A cloud of dust