טועמיה

הדף השבועי על פרשיות השבוע

טועמיה – ערב שבת לך לך. תשפב

השבת אנחנו מתחילים לעסוק באברהם אבינו, וכולנו זוכרים את דברי חז"ל – עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם , להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום.

טועמיה – ערב שבת נח. תשפב

בינתיים נתבונן כי הפרשה הזו שנקראת 'נח' לכאורה איננה נוחה ונינוחה כלל וכלל. מתחילה ועד סופה היא ההיפך מנוחות; העולם כולו נשטף, שואה נוראה, לאחר מכן מגדל בבל, ואפילו אברהם אבינו שמופיע בסוף הפרשה נמצא באור כשדים עם הניסיון הגדול שעבר שם, הרן מת שם, שרה אשתו 'עקרה אין לה ולד'. שום דבר לא נח.

טועמיה – קהלת וסוכות. תשפב

יש מנהג עתיק שמופיע כבר במקורות קדומים )מובא במסכת סופרים( ונוהגים בו חלק גדול מהאשכנזים, לקרא במגילת קהלת בשבת חוה"מ סוכות, והשאלה הידועה היא מה הקשר
בין מגילת קהלת לבין 'זמן שמחתנו'?

טועמיה – ערב יום הכיפורים. תשפב

יש ביאור של המהרש"א שאומר שאין דין של 'שלשים יום קודם הרגל' לפני יוה"כ ע"מ להתכונן אליו, כי תשובה צריך לעשות כל השנה. באופן דומה גם אין דין של שלושים יום לפני ר"ה כי את הקב"ה אנחנו ממליכים כל השנה, משתדלים להאמין ש-'אין עוד מלבדו'. אז מה באמת קורה בימים האלה?
מה מיוחד בהם? איך מתכוננים לימים האלה? יש ענין מיוחד ללמוד את התפילות של הימים האלה.

טועמיה – לפרשת נצבים. תשפא

נעבור על פסוקי הפרשה וננסה להבין אותם בהקשר של ראש השנה, ומתוך כך ננסה להגיע להבנה חדשה בפשט הפרשיות.

טועמיה – לפרשת כי תצא. תשפא

נדבר הפעם בעיקר על חתונה. כל המצוות של חתונה ומשפחה נמצאות בפרשה שלנו אבל נתחיל דווקא בהפטרה שהיא ההפטרה הכי קצרה בשנה – עשרה פסוקים בלבד, המס' המינימלי של פסוקים להפטרה ע"פ ההלכה, ואמנם היא אכן אחת ההפטרות הנחמה אבל תמיד היא ההפטרה של פרשת כי תצא

טוען…

משהו השתבש. יש לרענן את העמוד ו/או לנסות שוב.

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן