תגית: ויקרא

פרשת בחוקותי ולג בעומר. תשפב

פרשת בהר. תשפב

מטעמים – בהר. תשפב

פרשת אמור. תשפב

מטעמים – קדושים. תשפב

טועמיה – קדושים. תשפב

אני מבקש לגעת בסוגיה שמרתקת את כל מי שנכנס לפרשת קדושים – הקשרי ם בין כל המצוות והפרטים המוזכרים בפרשה. לכאורה אין קשר -"קדושים תהיו… איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו.. אל תפנו אל האלילים". מה הקשר בין כל הפרטים הללו?

פרשת קדושים. תשפב

טועמיה – ערב ש"ק פר' מצורע, שבת הגדול. תשפב

לפי מנהגים רבים בשבת הגדול מתחילים לקרוא את ההגדה. אני nבקש להתעכב על נקודה אחת בפתיחתו של "מגיד", בתחילת סיפור יציאת מצרים , ואף בסופו של המגיד, ומתוך כך נגיע גם לפרשת השבוע, פרשת מצורע.

פרשת מצורע, הגדה של פסח. תשפב

טועמיה – פרשת שמיני, שבת פרה. תשפב

פרה אדומה לא נשרפת היום ואין לנו את אפרה. על זה אומרים חז"ל את המשפט – מה פרה אדומה מכפרת על העגל אף מיתת צדיקים מכפרת, כי מיתת צדיקים זו הפגישה שלנו עם אותן התגלויות של אותו צדיק, של אותו אדם גדול

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן